top of page

YAYINLAR / SERBEST MİMAR: 

Serbest Mimar

Güncel: Serbest Mimar 48

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş ve Elbistan merkezli depremler 11 ilimizde büyük bir yıkıma ve çok sayıda can kaybına neden olmuştu. 47. sayımızı tamamladığımız sırada gerçekleşen bu büyük yıkımın
ardından yaşadığımız şoku ve tepkilerimizi o sayıda sadece kapak çalışmasına yansıtabilmiş, söyleyeceğimiz sözleri 48. sayımıza ertelemek zorunda kalmıştık. Bu nedenle 48. sayımızın içeriklerinin büyük çoğunluğunu, mimarlar olarak tartışmaların tam da merkezinde olmamız gereken deprem konusunu farklı açılardan ele aldığımız makale, röportaj ve görüş yazılarıyla oluşturduk.

Deprem gündemini ayrıntılı olarak ele aldığımız “Dosya” sayfalarımız Yayın Kurulu üyelerimizin “ülkece içinde bulunduğumuz bu süreçte Türkiye’nin mimarları ve mimarlık kuruluşları olarak dünyaya ve halkımıza karşı, barınma, kentleşme ve mimari değerler anlamında, konunun asıl muhatabı ve yetkili mesleğinin üyeleri olduklarını” deklare ettikleri “Ülkemiz Mimarlıksız Kaldıkça
Yaralar Artacaktır” başlıklı bir manifesto ile başlıyor. Dosya kapsamında, İnşaat Mühendisi Ahmet Işık’ın “Depremin Binalardaki Yapısal Olmayan Elemanlara
Etkisi”; Urban.koop (Kent Çalışmaları Kooperatifi) adına Alp Arısoy’un “Geçici Barınma Yerleşimlerine Yönelik Tasarım Rehberi Çalışmaları”; Hasan Özbay’ın “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Üzerine Bir İtiraz”; GSTMF Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Nil Akdede’nin “Afet Sonrası Barınma Müdahalesi İçin Dönüştürülebilir Bir Yaklaşım Mümkün mü?”; Hatay Ortak Meselemiz Konseyi, Tarihi ve Kültürel Miras Komitesi adına Y.Mimar Özgür Deniz Emir’in “Antakya Kent Merkezi Tarihi Çevrenin Korunmasına İlişkin Düşünceler”; Y.Mimar Şükrü Kocagöz’ün “Ertesi Gün’ün Kiracıları” ve Suha Özkan’ın “Shigeru Ban’ın Kağıt Yapıları”başlıklı yazıları yer alıyor.

 

“Söyleşi” bölümümüzde, Mimar Dr. Yasemin Aysan’ın, 1992-1996 yılları arasında TOKİ Başkanlığı görevini yürüten ve 1992’deki Erzincan depremi sonrasında Dünya Bankası’nın devlete verdiği kredinin planlama ve uygulamasını yöneten Yiğit Gülöksüz ile kentin TOKİ eliyle yeniden inşası deneyiminden alınabilecek dersler üzerine gerçekleştirdiği sohbete yer veriyoruz.

“Mimarlık Eğitimine Dair” bölümünde ise depremin yarattığı acil barınma sorunu ve depremin tarihi alanlara etkisinin algılanması konularına eğitim perspektifinden bakıyoruz. Bu bölümde İlhan Kural, 1999 yılında meydana
gelen Marmara Depremi’ni takiben 1999-2000 akademik yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü Dördüncü Sınıf Arch 401 Tasarım Stüdyosu’nda öğrencilerin bir eskiz problemi olarak çalıştıkları “Doğal Afetler İçin Geçici Barınak Tasarımı” örneklerinden bir derlemeyi ele alıyor. Yine bu bölümde Prof. Dr. Figen Kıvılcım Çorakbaş, “Mimarlık Eğitimi Bağlamında Kültürel Miras ve Deprem Çalışmaları”
başlıklı yazısında, Bursa Uludağ Üniversitesi Koruma ve Restorasyon dersi B şubesinde, kendisiyle birlikte Araş. Gör. Dr. Elif Acar Bilgin ve Araş. Gör. Bengisu Özkılavuz tarafından yürütülen dersin yöntemine ve sonuçlarına değiniyor.

SM_48.jpg

Mimar Mete Sezer’in ve Akademisyen, Şehir Plancısı ve Fotoğraf Sanatçısı Murat Germen’in deprem bölgesindeki hazin gözlemlerine ve deneyimlerine yer verdikleri yazılarını “Oradaydık” bölümünde okuyabilirsiniz. “Yaka Resmi” bölümünde geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılan Şazi Sirel’i Müjgan Şerefhanoğlu Sözen’in; Özgür Ecevit’i Mehmet Soylu’nun; Paolo Portoghesi’yi İlhan Kural’ın; Michael Hopkins’i Gülce Halıcı’nın kalemiyle anıyoruz. “Yeni” sayfalarımızda ise CBN Mimarlık tasarımı “Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi”; Mert Uslu Mimarlık tasarımı “Pako Sokak Hayvanları Yaşam Kampüsü” ve TAG Mimarlık – OpusLAB tasarımı “Villa Çamlıca” projelerini ele alıyoruz.

 

Modern Mimari Eserlere Geziler yazı dizisinin bu bölümünde, günümüzde değil zaman içinde bir yolculuk yaparak modern bir kamu yerleşkesi ve meydanın, Sakarya Hükümet Konağı’nın iki depremle sınanan var oluş ve yok oluş hikayesini Y.Mimar Hande Savaş Okumuş ve Y.Mimar Gürkan Okumuş’tan dinliyoruz.

Bu sayımızın kapağında deprem gündemimize yönelik olarak çizdiği illüstrasyonuyla dergimize katkıda bulunan değerli Mimar ve İllüstratör Deniz Dokgöz’e tüm Yayın Kurulu adına teşekkürlerimizi sunuyorum.

Keyifli okumalar dilerim.

Yasemin ŞENER

 

Dergiye bu linkten ve Dergilik uygulamasından ücretsiz ulaşabilirsiniz! Keyifli okumalar...

SM-SonSayi

Serbest Mimar'a abone olun!

Başvurunuzu aldık, teşekkürler!

SM-Abonelik

Tüm Sayılar

SM-TumSayilar

Serbest Mimar'ı sosyal medyada takip edin!

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
SM-SosyalMedya

Künye

SERBEST MİMAR

Üç Ayda Bir Yayımlanır

Sahibi:

Ali Osman Öztürk | TürkSMD Başkanı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Mehmet Soylu

 

Yayın Koordinatörü:

Yasemin Şener

Editör:

Gülce Halıcı

Yayın Komisyonu:

Ahmet Sukuti Tükel, Aslı Özbay, Aytaç Özen, Burak Bican, Cüneyt Kurtay, Deniz Güner, Dürrin Süer, Emrullah Yıldız, Figen Kıvılcım, Gamze İlalan, Gamze Köküm, Gökhan Hezer, Güney Tonkal, Hasan Özbay, İlhan Selim Kural, Kadri Atabaş, Kumru Alpaydın, Mehmet Soylu, Mehmet Turhan Kayasü, Meral Ekincioğlu, Osman Tutal, Selin Nevrim Fidan, Suha Özkan, Şerife Meriç, Şükrü Kocagöz

Yayın Türü:

Yaygın Süreli Yayın

Grafik Uygulama:

Belma Kuyucu

Yönetim Yeri, Abonelik, Reklam ve Dağıtım:

Türk Serbest Mimarlar Derneği

Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu 7.Km. Mustafa Kemal Mah. 2123. Sk. No:164 - Kentpark AVM Arka Cephesi

+90 312 219 94 08

info@tsmd.org.tr

SM-Kunye
bottom of page