top of page

YAYINLAR / KİTAPLAR

Kitaplar

KITAP-VCMD05.jpg

Vitra Çağdaş Mimarlık Dizisi "Konut Yapıları"

"VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi kapsamında hazırlanan “Konut Yapıları” kitabı, Türkiye’deki farklı konut tiplerinden 51 yapıya yer veriyor. Müstakil evlerden çokkatlı ve karma yapılara kadar, değişen yaşam tarzlarını yansıtan kitabın editörlüğünde Banu Binat ve Neslihan Şık’ın imzası bulunuyor."

vitra çağdaş mimarlık dizisi

KITAP-VCMD04.jpg

Vitra Çağdaş Mimarlık Dizisi "Kültür Yapıları"

"Kitapta, Türkiye’de 2000 yılından sonra üretilen müze, konser salonu, sergi mekânı, sinema ve tiyatro gibi kültürle doğrudan ilişkili yapılardan oluşan, 49 projelik bir seçki yer alıyor. Kültür üretiminin vücut bulduğu yapıların dikkat çeken örneklerini bir araya getiren kitap, çağdaş mimarlıktaki dönüşümleri gündeme taşıyarak ve farkındalık yaratarak, geleceğe dair bir sorgulama ortamı sunuyor."

vitra çağdaş mimarlık dizisi

KITAP-VCMD03.jpg

Vitra Çağdaş Mimarlık Dizisi "Eğitim Yapıları"

"İlk yılında  ticari yapılara, ikinci yılında turizm ve rekreasyon yapılarına odaklandığımız dizinin bu üçüncü kitabı eğitim yapılarını ele alıyor. Projelerin “İlk ve Ortaöğretim Yapıları (K-12)”, "Üniversite Yapıları", "Destek Yapılar" ve “Ar-Ge Yapıları” olarak 4 ana kategoride gruplandığı kitap, eğitimci, mimar ve akademisyen bakış açısından çağdaş eğitim ilkelerini ve mekanlarını inceleyen değerlendirme yazıları ile başlıyor."

vitra çağdaş mimarlık dizisi

KITAP-VCMD02.jpg

Vitra Çağdaş Mimarlık Dizisi "Turizm Yapıları"

"Konaklama ve rekreasyon yapıları olarak 2 ana katagoride gruplandığı kitaptaki projeleri Banu Binat, Deniz Güner ve Ertuğ Uçar’dan oluşan seçici kurul belirledi. Projelerin seçilme kriterleri her binanın farklı bir plan şemasına, farklı hizmet ve işlevlere yönelmesine, farklı konumda bulunmasına, bulunduğu çevre ile kurduğu ilişkide farklılık yaratmasına, malzeme, tasarım ve strüktürel açıdan yenilikçi bir yaklaşıma sahip olmasına göre belirlenirken, mimarlık ofislerinin çeşitliliğine ve yapı üretimininin yaklaşık profilini çıkaracak bir coğrafik dağılımın sağlanmasına da çalışıldı."

vitra çağdaş mimarlık dizisi

KITAP-VCMD01.jpg

Vitra Çağdaş Mimarlık Dizisi "Ticari Yapılar"

"Kitapta 2000 yılından sonra tamamlanmış 50 proje yeralıyor. Ticari yapıların AVM, Karma, Ofisler ve Yönetim Binaları ve Ticari Sergileme olarak 4 ana başlık altında ele alındığı kitapta ayrıca çağdaş mimarlığımızı bu yapı tipolojisi bağlamında inceleyen eleştiri yazılarına da yer veriliyor. Kitap için yapılan seçim sırasında her grupta yer alan binaların mümkün olduğunca çeşitliliği gösterecek coğrafi dağılımı sağlamalarına; yenilikçi yaklaşım, form, kütle, çevre, ölçek, mekan, fonksiyon, malzeme ve yapım teknikleri açısından birbirinden farklı olmalarına özen gösterildi."

vitra çağdaş mimarlık dizisi

KITAP-KK.png

Konu//Konut Agenda//Housing

2010, Derleyenler: İlhan Kesmez, Orçun Ersan

KITAP-AMR.png

Ankara Mimarlık Rehberi

2002, TSMD, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı

KITAP-TM2000.png

Türk Mimarları 2000

1999, Hazırlayan: Aslı Özbay

KITAP-MAB.png

Mimar, Anlam, Beğeni

Mimarların 1980’lerden bu yana ortaya koydukları “anlam” ve “beğeni” ortamını sorgulamayı amaçlayan sempozyumda Türkiye’deki mimarlık ortamını ve mimari ürünleri belirlemede mimarların ideolojilerinin ve egemen zevklerin belirleyiciliği; “beğeni” temasını tartışmaktan kaçınmanın nedenleri, bu tartışmanın Türkiye mimarlığının geleceğine katkısı; Türkiye mimarlığında mecaz, simge, şiirsel anlatım gibi olguların vücut bulduğu yapılar; ‘80’lerden bu yana Türk mimarlarının kendilerini ideolojinin
konumlarıyla sorgulamaları gibi konular ele alınmıştı.
Yapıt, 11-12 Nisan 1997’de Ankara’da düzenlenen “Mimar-Anlam-Beğeni” başlıklı sempozyumda sunulan bildirileri içeriyor.

SM-SonSayi
bottom of page