top of page

Türk Serbest Mimarlar Derneği

mm02.jpg

Türk Serbest Mimarlar Derneği, mimarlık ve mimarlık mesleğinin sorunlarının tartışılıp çözümler üretmek, serbest mimarlık pratiklerini ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmek ve mimarlık eğitimi ve araştırmalarını desteklemek göreviyle 1987 yılından günümüze etkinliğini sürdürmektedir.

Tarihçe

Türk Serbest Mimarlar Derneği,  mimarlık ve mimarlık mesleğinin sorunlarının tartışılıp çözümlenebilmesi amacıyla, mesleğini çağdaş düzeyde uygulamak isteyen mimarlarca 08.04.1987 tarihinde kuruldu. 1986 yılı sonunda Ankara’da bir araya gelen yaklaşık 60 serbest büro sahibi mimar, dernek kurulması kararı aldı ve Kurucular Kurulu'nu belirledi.

Yönetim

2-Tarihce
2-Yonetim
2-Uyeler

Üyeler

Etik Belge

Türk Serbest Mimarlar Dernekleri üyeleri kendilerini mimarlık mesleği ile bütünleşmeye ve mesleki yeterliliğin yüksek standartlarına adamışlardır.

Aşağıdaki ilkeler üyelerin görevlerini yerine getirirken izleyecekleri kılavuzdur. İlkeler nerede olursa olsun her türlü mesleki eyleme uygulanırlar. Onlar, mesleğin soyluluk ve geleneği olan yaratıcılık, bilgi sürekliliği ile mimarın hizmet edip yararlandırdığı; topluma, müşterilerine, mimarlığın Kullanıcılarına, fiziksel çevreye biçim vermeye yardımcı olan Yapı Endüstrisine, Mimarlık Sanatı ve Bilimine karşı olan sorumluluklarını göstermektedirler.

Bu bildiri üç tip bağlamdan oluşur:
İlkeler; Ahlak Standartları (AS); Davranış Kuralları (DK).

2-EtikBelge
2-Yonetmelikler
bottom of page