top of page

Türk Serbest Mimarlar Derneği, TMMOB Mimarlar Odası platformunda yer almalarına karşın, Oda yönetimlerinin değişken ve heterojen yapıları nedeniyle, kendilerinin Oda’da yeterince aktif ve etkili olamayacaklarını gören; mimarlık ve mimarlık mesleğinin sorunlarının tartışılıp çözümlenebilmesi amacıyla, mesleğini çağdaş düzeyde uygulamak isteyen mimarlarca 08.04.1987 tarihinde kuruldu. 1986 yılı sonunda Ankara’da bir araya gelen yaklaşık 60 serbest büro sahibi mimar, dernek kurulması kararı aldı ve Kurucular Kurulu'nu belirledi.

Zaman Tüneli

White Background

1987

1988

1. DÖNEM

8 Nisan 1987:

10 kişilik kurucular kurulu tarafından dernek kuruldu.

20 Aralık 1987:

İlk olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

White Background

1991

1992

3. DÖNEM

Bakanlar Kurulu kararı ile dernek adının başına "TÜRK" kelimesi eklendi.

Çobanyıldızı Sokak'ta Dernek Merkezi dairesi satın alındı.

"SMD Mimar" dergisi 1. sayısı yayınlandı

White Background

1995

1996

5. DÖNEM

Aylık TürkSMD Bülteni yayınlanmasına başlandı.

"Mimar, Anlam, Beğeni" Sempozyumu düzenlendi.

"2100 Yılında Konut" konulu öğrenci yarışması yapıldı.

White Background

1999

2000

7. DÖNEM

"Türkiye'de Mimarlık - Mühendislik Hizmetleri Uygulamaları Sempozyumu" düzenlendi.

Türk Mimarları 2000 yayınlandı.

"Berlinli ve Ankaralı Genç Mimarlar Sergisi" açıldı.

White Background

2003

2004

9. DÖNEM

İzmir SMD kuruldu.

Mesleki Davranış ve Ahlak İlkeleri kabul edildi.

White Background

2007

2008

11. DÖNEM

"TürkSMD Mimar" dergisi, "Serbest Mimar" adı ile yeniden yayına başladı.

"Mimarlıkta İrtica Var mı?" sergisi açıldı.

"Eğitim ve Kültür Yapıları" sergisi açıldı.

White Background

2011

2012

13. DÖNEM

TürkSMD Mimarlık Merkezi açıldı.

VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi Projesi başladı.

1. Yapı Sektörü Buluşması yapıldı.

İlk Koleksiyon sergisi açıldı.

White Background

2015

2016

15. DÖNEM

Seranit ile Türkiye Projeleri Panel Serisi yapıldı.

Şişecam ile MimarcaCam etkinlikleri başladı.

White Background

2019

2020

17. DÖNEM

Dalsan ile Öğrenci Sergileri ve Dergi yayını yapıldı.

TürkSMD 2020 - VitrA ile Çağdaş Mimarlık Pratikleri yayınlandı.

White Background

1989

1990

2. DÖNEM

"Konut" konulu panel düzenlendi.

1. SMD Mimarlık Sergisi açıldı.

White Background

1993

1994

4. DÖNEM

Dernek Merkezi hizmete açıldı.

"TürkSMD Mimarlık Mesleği Kuralları" hazırlandı.

TürkSMD Mimarlık Ödülleri verilmeye başlandı.

White Background

1997

1998

6. DÖNEM

TürkSMD'nin İstanbul Şubesi kuruldu.

"Türk Mimarları 2000" kitabı yayınlandı.

"Mimar, Anlam, Beğeni" kitabı yayınlandı.

White Background

2001

2002

8. DÖNEM

İstanbul SMD kuruldu.

"Ankara Mimarlık Rehberi" yayınlandı.

Çeşitli çalışma komiteleri oluşturuldu.

White Background

2005

2006

10. DÖNEM

TürkSMD internet sitesi kuruldu.

"Acil Afet Barınağı Öğrenci Yarışması" projeleri sergisi açıldı.

 

"TSMD Konu - Konut" projeleri sergisi açıldı.

White Background

2009

2010

12. DÖNEM

Kalebodur ile İzmir ve Çanakkale'de SMD'ler Mimarlık Çalıştayları yapıldı.

"Yıldız Yöneticiler - Projeler" konferansı yapıldı.

White Background

2013

2014

14. DÖNEM

Lösev Yarışması ve Sergisi yapıldı.

1. "Basamaklar" Öğrenci Projeleri Sergisi yapıldı.

AB Finansmanı ile Re-Act Projesi ve Ankara Kent Maketi yapıldı.

Seranit ile Ankara'yı Değiştiren Projeler Panel Serisi yapıldı.

Seranit ile Architiles Projesi yapıldı.

White Background

2017

2018

16. DÖNEM

TürkSMD 30. yılını doldurdu!

"Basamaklar" Sergisi uluslararası boyuta taşındı.

TSMD Akademi Eğitim Programları başladı.

White Background

2021

2022

18. DÖNEM

02-ZamanTuneli

Kuruluş Dönemi

Cem Açıkkol, Tamer Başbuğ, Melih Baturalp, Ercan Çoban, Yusuf Dino, Salih Erbora, Ertan Ergin, Melih Karaaslan, Yurdanur Sepkin ve Mahmut Tuna’nın oluşturduğu 10 kişilik Kurucular Kurulu, 8 Nisan 1987 tarihinde kurulan Serbest Mimarlar Derneği’nin ilk toplantısını 9 Nisan’da yaptı. 30 Nisan’daki toplantısında ise serbest mimarlık yapan 93 meslektaşa üyelik çağrısında bulundu.

1. Dönem

12 Kasım 1987 de üye sayısının 50’ye ulaşması üzerine, 13 Aralık 1987 tarihinde 1.Olağan Genel Kurul kararı alındı. Etap Altınel Oteli’nde gerçekleşen toplantıda Kurucular Kurulu görevini tamamladı ve Yüksel Erdemir (Başkan), Yurdanur Sepkin (2.Bşk.), Ercan Çoban (Sayman), Melih Baturalp (Sekreter) ve Yusuf Dino’dan (Üye) oluşan ilk SMD Yönetim Kurulu’na görevi devretti.

Dernek çalışmaları için komisyonlar kuruldu. Her yıl Sinan Haftasının Cuma günü, SMD Kuruluşunu kutlama kararı alındı. Firmalara Dernek üye kataloğu gönderildi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca mühendislik projelerinin mimariden bağımsız olarak ihalesi kararının tartışıldığı 1. Olağanüstü Genel Kurul, 1 Temmuz 1988’de yapıldı. SMD’nin resmi ihalelere, belirli koşulların Bakanlıkça kabul edilmesi durumunda, katılabileceğinin bildirilmesi kararlaştırıldı. Devrin Turizm Bakanı Sn. Tınaz Titiz’in de katıldığı aylık SMD yemeğinde, turizm yatırımı proje incelemelerinin SMD üyelerince yapılması önerisinin yanısıra, yönetmelik üzerinde de çalışıldı. Ancak Sn. Titiz’in görev süresinin bitmesi ile çalışma sonuçsuz kaldı. “I. SMD Mimarlık Sergisi” 17 Kasım1989’da açıldı. Mesleki Kontrollük Hizmeti Sözleşmesi hazırlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na iletildi.

2. Dönem


14.01.1990 tarihinde yapılan 2. Olağan Genel Kurul ile göreve gelen Yönetim Kurulu Ünal Tümer (Bşk.), Nuran Karaaslan (2.Bşk.), Melih Baturalp (Sekreter), Cem Açıkkol (Sayman), Affan Yatman (Üye) görev dağılımı ile çalışmaya başladı.

SMD Mimarlık Sergisi İstanbul’da Mimar Sinan Üniversitesi'nde ve İzmir’de sergilendi ve sergi kataloğu bastırıldı. Almanya’dan gelen, Mimarlar Grubu’na aktiviteler ve tanıtma düzenlendi.  02.02.1991 tarihinde Tüzük tadili, Üye Kabul Yönetmeliği ve Genel Merkez edinilmesi konularında 2.Olağanüstü Genel Kurul yapıldı. SMD Sergisi Stuttgart’ta açıldı. Üyelerin ek ödemeleri, Başkan, Yönetim Kurulu’nun ve Sn. Yakup Hazan’nın çabaları ile Dernek Merkezi dairesi satın alındı. CSO Konser Salonu Mimari Proje Yarışması’na SMD üyelerinin katılmaması kararı alındı ve “SMD Mimar” dergisi çıkarılmaya başlandı.  Derginin 1. sayısı yayınlandı.

3. Dönem


Sezar Aygen (Bşk.), Yurdanur Sepkin (2.Bşk.), Faruk Eşim (Sekreter), Jülide Hacaloğlu (Sayman) ve Ercan Çoban (Üye) görev dağılımı ile çalışmaya başladı. 22.02.1992 tarihinde yapılan 3. Olağan Genel Kurul’da seçilen Yönetim Kurulu; 1992 yılında Ş.Sezar Aygen’in, 1993 yılında ise Yurdanur Sepkin’in Başkanlığında çalışma kararı aldı.

Dernek adının başına “TÜRK” kelimesinin eklenmesi için Bakanlar Kurulu kararı alınması sağlandı. Önceki dönemde satın alınan Dernek Merkezinin iç düzenlemesi yapıldı ve gerekli mobilya alınması ile kullanılır duruma getirildi.  5. Kuruluş gecesine katılan Cumhurbaşkanı Vekili Sn. Hüsamettin CİNDORUK ile gazeteci Sn. Uğur Mumcu’nun karşılıklı sohbetlerini, salonda sadece Yönetim Kurulu üyeleri ve eşleri kalıncaya dek sürdürmeleri; gecenin en akılda kalan konusu olarak hatırlanacak. İstanbul’lu üyelerle Moven Pick Oteldeki (Maslak-İstanbul) baloda bir araya gelindi.  19.06.1992 tarihinde İzmir’deki üyelerle düzenlenen toplantıya ve Efes gezisine Yönetim Kurulu ile birlikte 2 üyemiz eşleri ile katıldı. Yarışmalar, Ödül, Proje Hizmetleri ve Mesleki Kontrollük Yönetmelikleri hazırlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile ilgili kuruluşlara gönderildi.  “Yapı Üretim Sürecinde; Yatırımcının, İşletmecinin, Mimarın, Mühendisin, Müşavirin, Müteahhidin Yetki ve Sorumlulukları Nedir, Ne Olmalıdır?” konulu forum düzenlendi. TSMD Rozeti hazırlandı. “3.TSMD Mimarlık Sergisi” açıldı.

4. Dönem


13.02.1994 tarihinde yapılan 4. Olağan Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu, Ercan Çoban (Bşk.), Tamer Başbuğ (2.Bşk.), Melih Baturalp (Sekreter), Aytek İtez (Sayman) ve Mürşit Günday (Üye) görev dağılımı ile çalışmaya başladı.

Mimarlık ve Mühendislik Hizmetler Şartnamesi komisyonca hazırlanarak Bakanlığa gönderildi. “TSMD Mimarlık Mesleği Kuralları” hazırlandı. Işıklar Holding’in daveti üzerine TSMD Bartın-Safranbolu gezisi düzenlendi. 14.02.1995’te Yarışmalar Yönetmeliği ve Tüzük tadili ve temsillikler konusunda Olağanüstü Genel Kurul yapıldı. 1995 Rusya Devlet Mimarlık Ödülünü alan Sn. Yüksel Erdemir’e başarı plaketi verildi.  Alman mimarlarla yenen ortak yemekte Alman konukların “Hastane Planlaması, Frankfurt Gelişim Planlaması ve Tesisatın Mimari ile Entegrasyonu” konulu sunuşları izlendi. TSMD ödülleri kapsamında mimarlık ödülü Sn. Yüksel Erdemir’e verildi. “TSMD MİMARLIK DERGİSİ”nin 2,3 ve 4 no.lu sayıları yayınlandı.

5. Dönem


10 Mart 1996 tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu Erkut Şahinbaş (Bşk.), Merih Karaaslan (2.Bşk.), Semra Uygur (Sekreter), Nesrin Yatman (Sayman), Hasan Özbay (Üye) görev dağılımı ile çalışmaya başladı.

Aylık TSMD Bülteni yayınlanmasına başladı. Önce Sn. Aslı Özbay, sonra da Sn. Şerife Meriç Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.  TSMD internet bağlantısı hazırlandı.  “Kent İzleme Komitesi” oluşturuldu. “Mimarlık Eseri Tescil Yönetmeliği” hazırlandı.  Finlandiya ahşap firmasının daveti üzerine bu ülkeye TSMD gezisi düzenlendi.  Tip sözleşmelerle ilgili çalışma yapıldı.  “DHMİ Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali ve Çok Katlı Otoparkı” yarışması TSMD tarafından önce boykot edildi;  ancak sonradan TSMD’nin israrlı olduğu  düzetmeler konusundaki olumlu gelişmeler karşısında boykot kaldırıldı.  İstanbul ve İzmir’de önce TSMD temsilcilikler  sonra da İstanbul Şubesi kuruldu.  “Mimar, Anlam, Beğeni” Sempozyumu düzenlendi. “2100 Yılında Konut” konulu öğrenci yarışması yapıldı.

6. Dönem


18 Şubat 1998 de yapılan 6. Olağan Genel Kurul toplantısı sonunda yeni Yönetim Kurulu Affan Yatman (Bşk.), Orhan Genç (2.Bşk.), İlhan Selim Kural (Sekreter), Mehmet Adnan Ural (Sayman), Aytek İtez (Üye) görev dağılımı ile çalışmaya başladı.

Yönetim, Konkur A.Ş.’nin Ahşap Evler Yarışmalarının düzenlenmesine öncülük etti. TSMD’nin İstanbul Şubesi ve İzmir Temsilciliğinin yapılanmalarına katkıda bulunuldu.  “Mimarlık Meslek Yasası” üzerinde Sn. Salih Zeki Pekin’in aktardığı çalışmalar, Dernek bünyesinde tartışmaya açıldı. Meslek Birlikleri kurulması için hukuksal inceleme çalışmaları başlatıldı.  3194 sayılı İmar Kanunu revizyonu ile ilgili toplantı ve çalışmaların sonuçları gerekli kurum ve kuruluşlara iletildi.  “Mimar, Anlam, Beğeni” kitabı, 1997’de gerçekleşen aynı adlı sempozyumdan elde edilen verilerle yayınlandı.  “Türk Mimarları 2000” adlı kitap çalışmaları tamamlanarak yayınlandı, dağıtım ve satış hakları YEM Kitabevi ve Yayıncılık’a verildi. “Berlin’li ve Ankara’lı Genç Mimarlar Sergisi”nin açılışı katkı ile sağlandı. TSMD Ödülleri TSMD dönem sonu balosunda verildi.  Bu dönemde “TSMD Bülteni” ve “TSMD Mimar Dergisi” yayınlandı.

7. Dönem


01 Mart 2000 tarihinde yapılan 7. Olağan Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu, Coşkun Erkel (Bşk.), Mehmet Turhan Kayasü (2.Bşk.), Şükrü Ünal (Sekreter), Cumhur Keskinok (Sayman), Mehmet İzzet Fikirler (Üye) görev dağılımı ile çalışmaya başladı.

Dernek, Genel Kurul Kararı gereğince “Türk Serbest Mimar, Müşavirler Derneği” adını alarak çalışmalarına devam etti.  “Ankara Mimarlık Rehberi” için çalışmalar sürdürüldü. Yapı sınıfları konusundaki çalışma sonucu iletilen TSMMD görüşü Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca aynen kullanıldı. İhale Yasası ile ilgili çalışma ve resmi görüşmeler yapıldı. Ziraat Bankasının proje ihalesine çağırdığı mühendislerin teklif göndermemesi sonucunda Dernek görüşünün sonuç vermesi sağlandı.  “Ankara Mimarlık Rehberi” basılacak duruma getirildi.

8. Dönem


07 Mart 2002 tarihindeki 8. Olağanüstü Genel Kurul’da önerilen yeniden yapılanma programı uyarınca, İstanbul ve İzmir’de SMD’ler kurulması ve nihai hedef olarak da  “SMD’ler Birliği” oluşturulması kararı alındı.   Cafer BOZKURT (Bşk.), Ali Osman ÖZTÜRK (2.Bşk.), Şükrü Ünal (Sekreter), Şükrü Güneri IRMAK (Sayman) ve Güngör KAFTANCI (Üye) görev dağılımı ile çalışmaya başladı.

Ankara dışından katılan Yönetim  Kurul asıl ve yedek üyeleri ile yeni kurulan SMD’lere geçen İstanbul ve İzmirli TSMMD üyelerinin de istifaları ile -(Başkan hariç)- TSMMD, tekrar Ankara’lı üyelerinden oluşan ilk yapısına dönmüş oldu. Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde ve GATTS kapsamında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce TSMMD’den istenen görüş, detaylı bir şekilde hazırlanarak iletildi. Üye sayısının 21’in altına düşmesi nedeniyle TSMMD İstanbul Şubesinin feshi kararı alındı.  “Ankara Mimarlık Rehberi” basılarak YEM tarafından dağıtımına başlandı.  TSMMD Ödülleri 9 Ocak 2004 tarihindeki baloda dağıtıldı.

9. Dönem


10 Ocak 2004 tarihinde yapılan 8. Olağan Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu: Murat Artu’nun Başkanlığında, Can Ersan (2.Bşk.), Güneri Irmak (Gen.Sekr.), Hasan Özbay (Sayman), C. Abdi Güzer’den (üye) oluştu.

Yönetim Kurulu’nun yaptığı durum tespitinde Derneğin, Yönetim Kurulu’ndan başlayan bir ivmeye gereksinimi olduğu belirledi. Yazıcı Hukuk Bürosu ile protokol yapıldı. 22.04.20- 04 tarihindeki 9. Olağanüstü Genel Kurulla Dernek adından Müşavirlik kelimesi kaldırıldı.

10. Dönem


29 Ocak 2005 tarihinde yapılan 10. Olağanüstü Genel Kurul sonunda seçilen Yönetim Kurulu Murat Artu (Bşk.), Can Ersan (2.Bşk.), Güneri Irmak (Gen.Sekr.), Şükrü Ünal (Sayman) ve Aytek İTEZ (Üye) olarak belirlendi.

Yurdanur Sepkin Dernek Genel Sekreterliği’ne atandı. “TSMD Sergisi” Siyah-Beyaz Galeri, O.D.T.Ü, Gazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.’de, İst.Yapı Fuarı, Ank.Banyo Mutfak ve Seramik Fuarı, UIA 2005 Kongresinde sergilendi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığında yapılan ve 2 ay süren “Yapı Yasası Taslağı” çalışmalarına Genel Sekreter ve Sn. Şükrü Ünal katılıp katkıda bulundular. SMD’ler Birliği çalışmaları sürdürüldü.  TSMD, İstanbul SMD, İzmir SMD ve Bursa SMD’nin Bursa’da 25-26/05/05 tarihleri arasında yapılan ortak toplantısında çalışmaların hızlandırılması kararı alındı. KİK (Kamu İhale Kanunu) ile ilgili olarak Mimarlar Odası ve KORDER’le yapılan ortak çalışmalar, Kamu İhale Kurumuna iletildi. SMM Yönetmeliği konusunda, Serbest Mimarlık bürolarının aleyhine tutumu nedeniyle Mimarlar Odası hakkında dava açıldı. TSMD web sitesi kuruldu. Aylık yemekler Siyah-Beyaz Galeride sürdürüldü. “Köln Merkez Camisi” yarışmasına Türkiye’den davet edilenlere yapılan itiraz sonucunda, üyemiz Sn. Özgür Ecevit sonradan yarışmaya katıldı. 

İnşaat & Yatırım Dergisindeki TSMD sayfalarında üyelerimizin projeleri yayınlandı.  TSMD-SMS mesaj servisi kuruldu. Öğrenci yarışması ödülleri için Yönetim Kurulu ve üyelerden fon oluşturuldu.  15.04.2006 tarihinde yapılan 11.Olağan Genel Kurul sonrasında sonuçlanan “Acil Afet Barınağı Öğrenci Yarışması” projeleri, “TSMD Konu- Konut” projeleri, sergileri (06.06.06) Karum İş Merkezi'nde açıldı. Bu sergi sonunda aynı çalışmanın yurtdışında sergilenmesi yerine “KONU-KONUT” adlı kitaba dönüştürülmesi kararlaştırıldı ve bu konudaki görev en yeni iki üyemize (Orçun Ersan, İlhan Kesmez) verildi. “Telif Hakları” paneli iki hukukçu uzmanın sunumuyla ve tartışmalarla gerçekleştirildi.  Esenboğa Havaalanının açılış töreninde, mimarların adlarının bile anılmamış olması, Radikal Gazetesindeki çeyrek sayfalık ilanla protesto edildi.  Gerek Başkent ve gerekse diğer kentlerdeki siyasi baskı ile bozulan mimari dokuya karşı çıkmak için Yönetim Kurulu üyelerince hazırlanan “Mimarlıkta İrtica Var mı?” adlı sergi 20 Ocak 2007 tarihinde Karum İş Merkezi'nde açıldı, ancak Keçiören Belediye Başkanı’nın baskıları nedeniyle 2 gün sonra İş Merkezi yönetimince çalışma saatleri dışında toplatıldı. Derneğimiz tarafından Karum Yönetimi’ne tazminat davası açıldı.  Yönetim Kurulu, iki günlük Ankara dışı çalışma ile Tüzük, Üye Kabul, Ödül ve Eser Tesbit ve Tescil Yönetmeliklerini inceleyip, değişiklikleri Genel Kurul’a götürmek üzere hazırladı.

11. Dönem


27.01.2007 tarihinde yapılan 12. Olağan Genel Kurul sonucunda 11. Dönem Yönetim Kurulu, İlhan KURAL Başkanlığında, Turhan Kayasü (2 Bşk.), Gökhan Aksoy (Gen.Sekr.), Sinan Erbuğ (Sayman) ve Mehmet Soylu’dan (Üye) oluştu.

Türkiye Berlin Büyükelçiliği Binası Mimari Yarışmasının şartnamesinin hatalı olduğunun anlaşılması ile Bayındırlık Bakanlığı ve tüm ilgili mercilere itiraz edildi.  “Yarışma İnceleme Komisyonu” yeniden canlandırıldı ve etkin bir şekilde çalıştı.  Bir önceki dönemden gelen “Konu-Konut” kitabı, uzun bir süreç sonucunda  baskıya hazır hale getirildi.  Başlangıçtan itibaren TSMD’nin en prestjli yayını olan “TSMD Mimar” dergisi, “Serbest Mimar” adı ile yeniden hayata geçirildi ve yayına başladı.  İhale yolu ile elde edilmek istenen yeni Danıştay Binası’nın, Danıştay Başkanı ile yapılan görüşmeler neticesinde Ulusal Yarışmaya çıkması sağlandı.  Derneğin 20. Kuruluş Yılı coşkulu bir gece ile kutlandı.  Hürriyet Gazetesi ile yapılan görüşmeler sonunda, üyelerimizin mimari ve çevre üzerine yazacakları yazıların, Ankara ilavesinde yayınlanması konusunda mutabakata varıldı.  Ancak Başkan’ın yazısı dışında başka yazı yayınlanmadı. Yıkılmak istenen Çankaya Camii ile ilgili girişimlerde bulunuldu.  “Eser Tespit ve Tescil Komisyonu” çalışmalarında pek çok yapıyı tescil ettirdi.  AKM Alanı’na, projesi  Büyükşehir Belediyesi tarafından bir Azerbeycan’lı mimara yaptırılan, Müze Projesine itiraz edildi ve AKM ile ilgili TSMD’nin görüşü Cumhurbaşkanlığı’na sunuldu.  Bunun neticesinde Kültür Bakanlığı bu alanı Ulusal Yarışmaya çıkarmak üzere hazırlıklara başladı.  Mimarlık Meslek Yasası ile ilgili olarak TSMD’nin hazırladığı taslak BMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Sn. Mustafa Demir’e teslim edildi.  “Eğitim ve Kültür Yapıları” Sergisi, önce Çankaya Belediyesi Sanat Galerisinde, sonra Panora AVM’de açıldı.  Arkitera ile sıkı ilişkiler geliştirildi.  Bir önceki dönemde çalışmaya başlayan web sitemiz, yoğun bir şekilde kullanıldı.  Tüm mimarlık portalları, TSMD ile ilgili haberleri web sitemizden takip etmeye ve alıntılar almaya başladı.  Granitaş firmasının üyelerimiz için tertip ettiği Kapadokya Gezisi çok başarılı geçti.  24 Ocak 2009 içinde yapılan geleneksel TSMD Balosu’nda TSMD Ödülleri dağıtıldı.

12. Dönem


12. Dönem Yönetim Kurulu Şükrü Ünal (Başkan), Güneri Irmak, Mehmet Soylu, Yeşim Hatırlı ve Orçun Ersan’dan oluştu.

Bu dönemde, Murat Artu’nun girişimleriyle, 2006 yılında açılmış olan Konu-Konut sergisi, Koleksiyon firmasınca kitap haline getirilip basıldı ve üyelerimize dağıtıldı. Eğitim Yapıları Sergisi, Mimar Sinan Üniversitesinde yapılan bir panel sonrasında Beykent üniversitesinde yeniden sergilendi. Üçüncü yapı kategorisi olarak belirlenen “Ticari Yapılar” sergisi, 2011 yılına ertelendi. Eser Tesbit ve Tescil Kurulu; Ankara Tenis Kulübü ve Çankaya Merkez Camii konusunda çalışmalar yaptı. Derneğin aylık yemekleri Quick China’da sürdürüldü. 24 Aralık tarihinde ise 9. Mimarlık Ödülleri sahibini buldu.

Bu dönemde aramıza katılan yeni üyeler ile üye sayımız 69’a ulaştı. Ülke ve dünya gündemini belirleyen ve mimari projelerde karşılığını bulan eğilimler ve politikalara dair faaliyetlerin, çeşitli boyutları ile, seçilmiş bir tema altında uluslararası katılımcılarla, ‘Yıldız Yöneticiler-Projeler’ adı altında bir seri konferanslar düzenlenmesine karar verildikten sonar ilk  konferans, 2010 Nisan Ayında İspanya Büyükelçisi / 1997-2006 Barcelona Belediye Başkanı Juan Clos-i Matheu’nun  konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleştirildi. Kale grubu evsahipliğinde olmak üzere, biri İzmir’de, diğeri  Çanakkale’de iki SMD’ler Mimarlık buluşması gerçekleştirildi. Çanakkale buluşması sonunda, SMD’ler arası koordinasyonu sağlamak amacıyla bir komisyon kurulmasına kara verildi ve her üç Derneğin Yönetim Kurulları tarafından görevlendirilen üyeler ilk toplantısını 7 Aralık 2010 tarihinde Ankara'da yaptı. Bu ilk toplantıda komite üyeleri, Komite başkanlığına  Oğuz Öztuzcu'yu, sekreterliğe ise Enis Öncüoğlu'nu seçti. Komitenin ana görevinin, SMD'ler arası iletişimi sağlayarak birlikte hareket etme ve ortak güç oluşturma olması konusunda komite üyeleri fikir birliğine varmışlardır. Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin sivil toplum örgütleri için açmış olduğu hibe fonundan yararlanmak üzere; BDA ve ARCAM ortaklığı ve Mimarlar Derneği 1927, ODTÜ, DOCOMOMO ve AFSAD işbirliği ile bir AB projesi hazırlanıp teslim edildi. Re-ACT (Re-reading Architecture as Cultural Transformation) sonuç ürünü bir Ankara kent maketi olan ve proje sürecine paralel, bir çok yan ürün ve alt proje niteliğinde kentsel/dönemsel çalışma ve araştırmalarla destekli çok boyutlu, aynı zamanda sürdürülebilir bir projedir. Proje kapsamında değerli danışmanlar liderliğinde dokümantasyon ve analiz çalışmaları, öğrenci atölye çalışmaları ve yarışması, yurtiçi ve yurtdışında sergi-konferanslar ile yayınlar yer almaktadır. Bu proje dinamiği sonucunda elde edilen dokümantasyon ve maket müzenin/merkezin nüvesini oluşturacaktır. Bu amaçla, daha önce alınan bir Mimarlık Merkezi kurulması kararını hayata geçirmek üzere, üyemiz Sayın Enis Öncüoğlu’nun girişimi ile Kentpark AVM yönetim kurulu üyesi Sn. Mehmet Katırcı ile görüşülmüş ve prensipte anlaşmaya varılmıştır.

Bu dönemde Etkinlik Komitesi kurumsal iş birliklerini arttırabilmek, dernek etkinlikleri için proje ve çözüm ortakları aramak için bir etkinlik takvimi ve planlanan Mimarlık Merkezi ile ilgili bir açıklama metni hazırlayarak yaklaşık 150 kuruma yollamıştır. Koleksiyon Contract A.Ş ile her ay mekanlarında üyelerimizin son dönemlerde yapmış oldukları projelerinin sergilenmesini esas alan bir Protokolun imzalanması konusunda anlaşıldı. Benzer protokollerin İzmir ve İstanbul SMD’ler ile yapılması da planlandı. İlk serginin 2011 başında açılmasına karar verildi. Bu dönemde meslek örgütleri ile iletişimin güçlenmesi amacıyla bir girişim başlatıldı ve iki toplantı gerçekleştirildi. Proje Hizmetleri Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği üzerinde bir taslak hazırlama çalışmaları başlatıldı. Bu taslak yönetmeliği Bakanlık yetkililerine de açıklandı. Bu çalışmaya ek olarak ayrıca, Bina ve Binalara Ait Yapı Projelerinin Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi taslağı üzerinde de çalışmalar yapılarak Bakanlığa görüş bildirilmiş, Aralık 2010 içinde hazırlanan taslak çalışma Mimari Proje Dairesi Başkanlığına teslim edilmiştir.

13. Dönem


13. Dönem Yönetim Kurulu Yeşim Hatırlı (Başkan), Enis Öncüoğlu, Hasan Özbay, Selim Vanlı ve Adnan Aksu’dan oluştu.

Geçen 20 yıllık sürede görev alan tüm Yönetim Kurulları üyeleri, Yayın Komitesi ve çeşitli komisyon üyeleri özveri ile çalıştılar. Görev sürelerine göre değişen ve Mimarlık mesleğini yakından ilgilendiren, Kanun, Yönetmelik ve Şartnameler konusunda çalışmalar yaparak ilgili kurumlara önerilerde bulundular. Proje sergileri düzenlediler. TSMD Mimar” Dergileri yayınlandı.  “Türk Mimarları 2000”, “Mimar-Anlam, Beğeni”, “Ankara Mimarlık Rehberi”, “TSMD Konu-Konut” kitapları meslek ortamımıza kazandırıldı. Bütün bu çabalara katkıda bulunan, bazıları artık hayatta olmayan üyelerimize, meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

14. Dönem

14. Dönem Yönetim Kurulu Yeşim Hatırlı (Başkan), Tülin Çetin, Saadet Sayın, Nesrin Yatman ve Hasan Okan Çetin'den oluştu.

Bu dönemde, geçtiğimiz dönemde başlayan RE-ACT Projesi'nin kapanış lansmanı yapıldı. Mimarlık Merkezi'nin işletme ana sponsoru Seranit Grup oldu ve iş birliği içerisinde birçok etkinlik, proje düzenlendi. Bu projelerden en önemlisi TSMD üyesi mimarların Seranit için seramik tasarımı yapması oldu. Tasarlanan seramikler Seranit tarafından üretildi ve "ArchiTiles" ismiyle çıkarılan koleksiyonun satışından derneğe de katkı sağlanması konusunda anlaşma yapıldı. Birçok sergi ve panel düzenlendi. Öğrenci sergisi başlatıldı ve her sene yapılmasına yönelik karar alındı. Vitra ile "Vitra Çağdaş Mimarlık Dizisi" halen daha devam etmektedir. Proje kapsamında her sene farklı konu başlığı ile kitap hazırlanmakta ve paneller düzenlenmektedir.

Ankara genelinde mimarlık ve kent gündemini olumsuz etkileyen projeler ve müdahalelere yönelik kamuoyunda farkındalık yaratmak amaçlı basın açıklamaları yapıldı. Çankaya Belediyesi ile iş birliğine yönelik görüşmeler yapıldı ve projeler üretme konusunda adım atıldı.

02-Tarihce

Tüm Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri

1. Dönem

(1987-1988)

Yüksel Erdemir - Başkan

Yurdanur Sepkin - 2.Başkan
Melih Baturalp - Sekreter
Ercan Çoban - Sayman
Yusuf Dino - Üye

4. Dönem

(1993-1994)

Ercan Çoban - Başkan
Tamer Başbuğ - 2.Başkan
Melih Baturalp - Sekreter
Aytek İtez - Sayman
Mürşit Günday - Üye

7. Dönem

(1999-2000)

Çoşkun Erkal - Başkan
Turhan Kayasü - 2.Başkan
Şükrü Ünal - Sekreter
Cumhur Keskinok - Sayman
İzzet Fikirlier - Üye

10. Dönem

(2005-2006)

Murat Artu - Başkan
Can Ersan - 2.Başkan
Güneri Irmak - Sekreter
Şükrü Ünal - Sayman
Aytek İtez - Üye

13. Dönem

(2011-2012)

Yeşim Hatırlı - Başkan
Hasan Özbay - 2.Başkan
Adnan Aksu - Sekreter
Enis Öncüoğlu - Sayman
Selim Vanlı - Üye

16. Dönem

(2017-2018)

Aytek İtez - Başkan
Önder Kaya - 2.Başkan
Tülin Çetin - Sekreter
Hasan Okan Çetin - Sayman
Hacer Ayrancıoğlu Yetiş - Üye

2. Dönem

(1989-1990)

Ünal Tümer - Başkan
Nuran Karaaslan - 2.Başkan
Melih Baturalp - Sekreter
Cem Açıkkol - Sayman
Affan Yatman - Üye

5. Dönem

(1995-1996)

Erkut Şahinbaş - Başkan
Merih Karaaslan - 2.Başkan
Semra Uygur - Sekreter
Nesrin Yatman - Sayman
Hasan Özbay - Üye

8. Dönem

(2001-2002)

Cafer Bozkurt - Başkan
Ali Osman Öztürk - 2.Başkan
Şükrü Ünal - Sekreter
Güneri Irmak - Sayman
Güngör Kaftancı - Üye

11. Dönem

(2007-2008)

İlhan Kural - Başkan
Turhan Kayasü - 2.Başkan
Gökhan Aksoy - Sekreter
Sinan Erbuğ - Sayman
Mehmet Soylu - Üye

14. Dönem

(2013-2014)

Yeşim Hatırlı - Başkan
Nesrin Yatman - 2.Başkan
Tülin Çetin - Sekreter
Saadet Sayın - Sayman
Gökhan Aksoy - Üye

17. Dönem

(2019-2020)

Önder Kaya - Başkan
Ali Osman Öztürk - 2.Başkan
Ragıp Güneş Gökçek - Sekreter
M. Erkan Kaçar - Sayman
Seçkin Sezer Baydar- Üye

3. Dönem

(1991-1992)

Yurdanur Sepkin - Başkan
Ercan Çoban - 2.Başkan
Faruk Eşim - Sekreter
Jülide Hacaloğlu - Sayman
Sezar Aygen - Üye

6. Dönem

(1997-1998)

Affan Yatman - Başkan
Orhan Genç - 2.Başkan
İlhan Kural - Sekreter
Adnan Ural - Sayman
Aytek İtez - Üye

9. Dönem

(2003-2004)

Murat Artu - Başkan
Can Ersan - 2.Başkan
Güneri Irmak - Sekreter
Hasan Özbay - Sayman
Abdi Güzer - Üye

12. Dönem

(2009-2010)

Şükrü Ünal - Başkan
Güneri Irmak - 2.Başkan
Mehmet Soylu - Sekreter
Orçun Ersan - Sayman
Yeşim Hatırlı - Üye

15. Dönem

(2015-2016)

Aytek İtez - Başkan
Önder Kaya - 2.Başkan
Tülin Çetin - Sekreter
Hasan Okan Çetin - Sayman
Hacer Ayrancıoğlu Yetiş - Üye

02-YK
bottom of page