top of page

Türk Serbest Mimarlar Derneği, 15. Mimarlık Ödülleri için adaylarınızı bekliyor

Türk Serbest Mimarlar Derneği (TürkSMD) tarafından iki yılda bir Mimarlık Ödülleri verilmektedir. Ödüllerin hedefi, güncel mimarlık çözümleri içerisinde mesleğin gelişiminde örnek teşkil edebilecek, ülke mimarlık gelişimini uluslararası camiada da temsil edecek proje ve kişi / kurumların ödüllendirilmesidir. Bu ödülün Dernek üyeleri ve tüm mimarlık camiası içerisinden gelen öneriler şeklinde geniş bir katılım ile belirlenmesi amaçlanmıştır.

2021 – 2022 Dönemi 15. Ödül Jürisi aşağıda verilmektedir.

 • Enis Öncüoğlu, ODTÜ 1989 (Jüri Başkanı)

 • Kerem Erginoğlu, MSÜ 1990

 • Orçun Ersan, GÜMMF 2002

 • Tülin Hadi, İTÜ 1993

 • Metin Kılıç, DEÜ 1985

 • Özcan Uygur, ODTÜ 1980, Y.Lisans 1983

 • Kerem Yazgan, ODTÜ 1993, Y. Lisans 1997, Doktora 2003

 • Tülin Çetin, ODTÜ 1986 (yedek üye)

Jüri çalışmalarının katılımcı, çoğulcu ve şeffaf olabilmesi için aday gösterme sürecinin katılıma ve önerilere açık bir şekilde yapılması önemsenmektedir. Bu kapsamda konunun web, sosyal medya, e-posta vb. yollar ile tüm mimarlık camiasına duyurularak dileyen herkesin başvuru ve aday gösterme sürecine aktif olarak katılımı amaçlanmaktadır. Konu ile ilgili #TSMD2022Ödülleri etiketi ile yapılan paylaşımlar, sosyal medya ve özellikle instagram da bu süreçteki şeffaf takibin ve geniş katılımın önemli bir aracı olacaktır.

Diğer bir yenilik ise mimarlık ile ilgili daha geniş bir coğrafi katılımın elde edilmesi amacıyla Türkiye’deki üniversitelerin mimarlık bölüm başkanlıkları ve Mimarlar Odası şube başkanları bu ödülün doğal nominatörü olarak belirlenmiştir. Bunun dışında nominatör olarak tüm mimarlık platformları da katkı koymaya davet edilmektedir.

Ödüller aşağıdaki kategorilerde verilmektedir:

 • TSMD Büyük Ödülü: Mimarlık mesleğinin uygulanmasında, eserleri ile çağdaş mimarlık sanatına katkıda bulunan ve gelecek kuşaklara yön verici mesajlar ileten bir mimara veya ortak çalışan mimarlara birlikte verilir.

 • TSMD Yapı Ödülü: Gerçekleştirdiği ve uygulama alanında örnek olarak gösterilebilecek mimari eserin, projelendirmeyi de kapsayan tüm süreçlerinde ortaya koyduğu mimari düzey ve hassasiyet, uyguladığı detay ve teknoloji, geliştirdiği sistemler, vb. nedenlerle, müellif mimarına verilir. Bu ödül en fazla üç yapı için verilir.

 • TSMD Basın Yayın Ödülü: Mesleğimizin uygulanması, tanıtılması, sorunlarının yayınlanması ile sonuçlarının topluma mal edilmesine olanak sağlayan, yazılı ve görsel basın alanında değerli katkıları olan kişi veya kuruluşlara verilir. Bu ödül en fazla üç adet verilir.

 • TSMD Mimarlığa Katkı Ödülü: Mimarlık mesleğine yaptığı katkılardan dolayı kişi veya kurumlara verilir. Bu ödül en fazla üç adet verilir.

Bu çerçevede, yukarıda verilen kategorilerdeki başvuru ya da adaylarınızı en geç 31 Mayıs 2022 tarihine kadar jürimize ulaştırılmak üzere TürkSMD merkezine iletmeniz beklenmektedir. Adayları, ödül kategorisi ve neden aday gösterdiğinize dair kısa bir bilgi notu ile bildirmeniz yeterli olacaktır. Yapı Ödülü başvuru ya da adayları için yapılara ait künye ve ruhsat bilgisi ile fotoğraflar da (en fazla 5MB büyüklüğünde) ekleyebilirsiniz. Lütfen adaylarınızı ve başvurularınızı info@tsmd.org.tr adresine iletiniz ve ayrıca instagram’dan #TSMD2022Ödülleri etiketi ile paylaşmanız beklenmektedir.


Bu araştırma oy çokluğuna dayalı bir ön değerlendirme ya da bir anket çalışması olmayıp, jüriye veri sağlamaya yönelik bir destek olarak algılanmalıdır. Bu ödül döneminde diğer bir yenilik olarak, Jüri değerlendirmesini yaptıktan sonra Yapı Ödülü Adayları Kısa Listesini kamuoyu ile paylaşacaktır. Kısa listedeki projeler ile ilgili bir sunum formatı belirlenerek tüm projelerin TürkSMD Mimarlık Merkezinde 2022 yaz ayları boyunca sergilenmesi planlanmaktadır. Jüri Ağustos ayı sonunda sergilenen projeleri detaylı olarak değerlendirerek ödül sahiplerini belirleyecektir. Ödül töreni ile ilgili detaylar bilahare paylaşılacaktır.

Değerli katkılarınızın ödül süreci ve saygınlığı açısından önem taşıdığını anımsatır, saygılar sunarız.

TürkSMD 15. Ödül Jürisi

Comments


bottom of page