top of page

TSMD 9. Dönem Mimarlık Ödülleri (2008-2010)

Bu seneden itibaren gelenekselleşmesi arzusuyla 24 Aralık 2010'da TSMD Mimarlik Ödülleri Töreni ve Yeniyıl Galası düzenlenmiştir.


Derneğimizin ana amacının; mimarlık mesleğinin ve sektörün kalite ve standartlarının arttırılması, mesleğin ve sektörün gerektirdiği hedeflere ulaşılması konusunda uğraş veren, buna olanak sağlayan tüm etik ve akılcı çaba, çalışma ve ürünleri desteklemek ve teşvik etmek olması ve bu amaç paralelinde verilmekte olan TSMD MİMARLIK ÖDÜLLERİ'nin, çok daha geniş yankı bulması ve daha da geniş bir katılımla kutlanması amacıyla; bu seneden itibaren gelenekselleşmesi arzusuyla 24 Aralık 2010 da TSMD Mimarlik Ödülleri Töreni ve Yeniyıl Galası düzenlenmiştir.


2008-2010 dönem ödülleri için düzenlenmiş olan "Gala Gecesi"ne, birçok mimar, mimarlık dostları, kentsel ve kültürel konulara hassasiyetleriyle öne çıkmış kamu yöneticileri ve birlikte etkin roller üstlenmiş olduğumuz mühendisler ve inşaat-yapı sektörü önemli temsilcilerinin daveti ve katılımı amaçlanmış ve sağlanmıştır.


2008-2010 Ödülleri

Seçici Kurul: İlhan Kural, Nesrin Yatman, Ahmet Can Ersan, Güneri Irmak, Dr. Namık Erkal


Onur Ödülü

Doğan Tekeli-Sami Sisa

1950'lerden günümüze uzanan bir süreçte Türkiye'de mimari tasarım alanının ve mimarlık pratiğinin kurumsallaşmasındaki çok boyutlu katkıları; tasarım yaklaşımlarını sürekli güncellemeleri ve özgünlükleri ile gerçek anlamda modern olan ve kalan bir mimarlığı temsil etmeleri; yeni yapı tiplerinin, çağdaş yapı bilgisinin ve malzemelerin ülkemiz koşullarında yeniden yorumlanmasında sürdürdükleri başarıları; Türkiye ve yurtdışında, bir çoğu mimarlık platformlarında defalarca ödüle layık görülmüş eserler olmak üzere, çok sayıda ve çok farklı konularda projelendirilmiş yapıları; eserlerini meslektaşları ve kamuoyu ile paylaşmadaki açıklıkları ile haklarında yapılmış çok sayıda akademik ve mesleki yayın; mesleki kurumlarda aldıkları öncü görevler ve meslektaşlarına destek olma konularında gönüllülükleri ve duayen rolleri ile Onur Ödülüne layık görülmüşlerdir.


Tasarım Ödülü

Semra ve Özcan Uygur (CER Modern Sanatlar Merkezi projesi ile)

Eski demiryolu servis yapılarını, çağdaş sanatlar merkezine dönüştürme ve yeniden işlevlendirmedeki başarıları; yeni yapıların, eski binaların ölçeğinde ve büyük ölçüde yer altında planlanmasındaki üç boyutlu zenginlik; eski demiryolu sahasından dönüştürülen ahşap kaplı etkinlik meydanın kamusallığı; geçirgenlik ile kentsel hareketliliği yapı içine taşıma fikri; çok amaçlı sergi mekanlarında gün ışığı kullanımı; yapı içinde eski yapı izlerini okuturken yeni müdahalelerin ve çağdaş teknolojik öğelerin karşıtlığının vurgulanması; ve, mimari detay ve uygulamada kalitesi ile Tasarım Ödülüne layık bulunmuşlardır.


Selim Velioğlu, Umut İyigün, Orkun Özüer, Murat Aksu (Türkiye Noterler Birliği Merkezi projesi ile)

Sivil toplum örgütü ofis işlevlerinin yer aldığı bir yapının Ankara kent mimarisine katkısı; araç kullanımı üzerinden yapılanan yeni merkez alanlarından birisi üzerinde önerdiği iç avlulu blok yapı fikri ile insan ölçeğiyle ilişkili bir kurguyu oluşturması; blok yapının çerçeve bütünlüğünün içinde cephe ve kitlelerin ifadesi; ofis mekanlarındaki çok kademeli geçirgenlik ile yaşanabilir ofis alanlarının oluşturulması; avlunun çok amaçlı bir etkinlik mekanı olarak düzenlenmesi; farklı malzemelerin detay birleşimlerindeki yetkinlik; yarışma projesinin ana ve mimari detay kararlarını uygulamada da sürdürülmesindeki kararlılıkları ile Tasarım Ödülü'ne layık bulunmuşlardır.


Proje Yönetim Ödülü

Türkiye Noterler Birliği

Türkiye Noterler Birliği Merkezi'nin yapılmasında, projenin ulusal mimarlık yarışması yöntemi ile elde edilmesi aşamasından uygulama sürecine, örnek bir mimarlık eserinin ortaya çıkarılmasındaki kurumsal katkıları ile Proje Yönetim Ödülü'ne layık görülmüştür.


Basın Yayın Ödülü

Arkitera

Mimarlık bilgi paylaşım platformu olarak mesleğin, yapı sektörünün, mimarların ve eserlerinin yerel bağlamdan uluslararası bir ortama uzanan bir yayılımda iletişiminin sağlanması ve bu iletişimin kurumsallaşması konusundaki başarısı; paylaşım ortamının kullanıcı dostu ve katkıya açık olması yanında grafik kalitesi; ve özellikle Türkiye mimar ve proje arşivi oluşturulması yönündeki çalışmaları ve katkısı ile Basın Yayın Ödülü'ne layık görülmüştür.


İZ TV

Türkiye'de ilk belgesel kanalını kurarak mimarlık ve yapılı çevre konusunu kapsayan belgesel film projelerinin yayınlanmasındaki vizyonu; yayın ilkelerindeki uluslararası seviye ve kalitesi; belgesel projelerinin desteklenmesindeki öncülüğü; özellikle mimarlık ve kent tarihi üzerine belgeseller yoluyla mesleğin geçmişinin bugüne uzanan bir çerçevede popüler alanda yaygınlaşmasına katkıları ile Basın Yayın Ödülü'ne layık görülmüştür.


Mimariye Katkı Ödülü

Cemal Emden

Profesyonel mimar-fotoğrafçı kimliği ile Türkiye'de eski ve çağdaş mimarlık eserlerinin temsili ve mimarlık fotoğrafçılığı alanının tanımlanması ile olanaklarının belirlenmesi konusunda katkıları; mimarlık dergileri ve mimar kitapları, mimar ve mimarlık ofis portfolyoları, kent ve mimarlık sergilerinde yapı imgesinin belirlenmesindeki başarısı ile Mimarlığa Katkı Ödülü'ne layık görülmüştür.


Özel Ödül

Joan Clos I Matheu

1997-2006 yılları arasında Barselona Belediye başkanlığı sırasından edindiği kent ve mimarlık kültürü birikimini, İspanya'nın Türkiye Büyükelçisi olarak görevi sırasında Türkiye mimarlık kurumları ve akademileri ile büyük bir tevazu içinde her fırsatta paylaşmaktan kaçınmayarak oluşturduğu etki ve katkı ile TSMD 2009-2010 Özel Ödül'e layık görülmüştür.

Comments


bottom of page