top of page

TÜRK SERBEST MİMARLAR DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

 1. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 2. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

 3. Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi,

 4. Talep ve şikayetlerin takibi,

 5. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlemektedir.

 

Aynı şekilde web sitemizden, eğitim programı, dergi vb. paket satın alındığında, satın alan kişinin “ad, soyad, TC kimlik numarası, e posta adresi, cep telefonu numarası, ev adresi, banka bilgileri, sipariş bilgileri, alışveriş geçmişi”ne ait kişisel verileri de işlenmektedir. Anılan kişisel veriler,

 

 1. Siparişle ilgili talep, şikayet vs. olduğunda iletişim kurulabilmesi,

 2. Alıcı adına fatura düzenlenebilmesi,

 3. Düzenlenen faturanın alıcıya e posta aracılığıyla iletilebilmesi,

 4. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

 5. Gerektiğinde hukuksal sürecin yürütülmesi,

 6. Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

 7. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi;

 8. Veri sorumlusu işlemlerinin güvenliğinin temini,

 9. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi;

 10. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi;

 11. Site kullanıcılarının ve alıcıların memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

 

amaçlarıyla işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, internet uygulamaları, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar vb.) ve üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri

(Ör: Google Login, Facebook Login vb.) vasıtasıyla toplanmaktadır.

Yukarıda sayılan kişisel veriler, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara, bankalar ve diğer ödeme kuruluşlarına, toplu SMS/ e-posta gönderiminde çalışan iş ortaklarımıza, işbirliği içerisinde olduğumuz ve ortak kampanya yapılan iş ortakları ile paylaşılabilmekte ve teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan/kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

Bu kişisel veriler, her ne kadar veri sorumlusu tarafından yurtdışına bizzat aktarılmasa da müşterinin internet tarayıcılarına girmiş olduğu bilgiler, internet tarayıcılarının yurt dışı kaynaklı olması sebebiyle, kişisel verilerinizin yurt dışına aktarım yapılabileceğinin bilgisini hatırlatmak isteriz.

Cihazınızda çerez kullanılmamasını tercih ediyorsanız, "Çerez Ayarları"nda çerez kategorileri listesinde işaretleyerek çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz. Değişikliklerin/seçimlerin web sitesinin işlevselliğini etkileyebileceğini ve kişiselleştirilmiş tekliflerin veya reklamların size sunulamayabileceğini lütfen unutmayın.

Bu kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kanunun madde 5/2-a “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” 5/2-ç “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve 5/2-f “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veya sitemizde yer alan KVK başvuru formunu doldurmak suretiyle, veri sorumlusu Türk Serbest Mimarlar Derneği’nin“Eskişehir Yolu 7. Km No:164 Kentpark AVM Arka Cephesi Çankaya /Ankara” adresine veya info@tsmd.org.tr e posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Saygılarımızla

bottom of page