top of page

SBE 2016 İstanbul Konferansı Başarıyla Yapıldı

İMSAD tarafından düzenlenen, Türk Serbest Mimarlar Derneği olarak da destekçisi olduğumuz SBE 2016 İstanbul, 13 – 15 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.


TSMD Yönetim Kurulu Başkanı Aytek İtez’in de açılışa katıldığı etkinliğe, TSMD üyeleri İlhan Selim Kural ve Mete Sezer bildirileri ile, Celal Abdi Güzer ise “Kalebodur’la Mimarlar Konuşuyor” söyleşileri kapsamında Aydan Volkan ile sürdürülebilir binalar üzerine yaptığı söyleşiyle katkı sağladılar. İlhan Kural, “Sürdürülebilirlik Kavramı Çerçevesinde Mimarlık Eğitimine Eleştirisel Bir Bakış” başlıklı bildirisi ile, Mete Sezer ise “Sürdürülebilir Mimarlıkla Beslenmiş Bağlamsal Konsept Denemeleri” başlıklı bildirisi ile sunumlarını yaptılar. Bildirilere, aşağıda yer alan eklerden bakılabilir. Konferans hakkında detaylı bilgiye ve videolara İMSAD’ın web sitesinden ulaşılabilir.

Commentaires


bottom of page