top of page

Mimar Figürü

3-4 Haziran 2017 tarihlerinde TSMD Mimarlık Merkezi’nde düzenlenen Mimar Figürü, mimarı ve mimarlığı çok disiplinli bir perspektif içinde sorgulamak üzere atölyeZ’de üretilen stüdyo çalışmalarını bir etkinlikler dizisi içinde mimarlık ortamının paylaşımına açar.


HAS DBN İnşaat Yatırım, GF Hakan Plastik, Knauf ve Anolsan sponsorluğunda üretilen sanatsal çalışmalar ve mimari projeler, 9 Haziran 2017 tarihine kadar TSMD Mimarlık Merkezi’nde izlenebilir.

Mimar Figürü Hakkında: Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü stüdyolarından atölyeZ’de yürütülen Mimar Figürü çalışması, mimarın bireyselliğini kavramsallaştırmak ve küreselleşen dünya üzerindeki etkinlik alanını tartışmak üzere geliştirilmiş bir stüdyo çalışmaları dizisidir. Mimarlığın değişen, dönüşen ve genişleyen içeriği doğrultusunda “mimar”ın kim olduğunu sorgular. Bu anlamda Mimar Figürü teması, mimarın oluşumda etkili olan unsurları ve oluşum süreçlerini sorgulamak üzere kavramsal bir çerçeve oluşturur. Mimarın bireysel yolculuğu boyunca şekillendireceği ve tekrar tekrar tanımlayacağı bir figürün anlatısını kurmaya çalışır. Üretilen çalışmalar da mimarlığı ve mimarı yeniden tanımlamaktan çok, bu tanımlamaları çeşitlendirme ve farklılaşan bakış açılarının çokluğu içinde tekrar tekrar tartışmaya yönelik olarak geliştirilir.

"1 İsyan Mimarlığı/Asi Mimar”, “2 Mekânın Dışında Olsun Da Neresi Olursa Olsun”, “3 Dijital Zanaat/Dijital Zanaatçı”, “ 4 Kaos”, “5 Eşikte Mimarlık/Eşikteki Mimar”, “6 Oyun Mimarlığı/Oyuncu Mimar” olmak üzere altı tema bağlamında gerçekleştirilen stüdyo çalışmaları, mimar figürünün oluşumunu ve konumunu farklı bağlamlarda tartışmaya açar.Comments


bottom of page