top of page

Cumhuriyet Döneminin Simge Yapılarından Biri Olan İller Bankası Binası Yıkıldı2014 yılından bu yana yıkılma tehdidi ile gündemde yer alan ve buna karşılık meslek örgütleri tarafından tarihi değeri sürekli gözler önüne serilen İller Bankası Binası, 17 Haziran gecesi apansız ve umarsızca yıkılarak, yok edildi.


1935 yılında açılan mimari proje yarışmasında birincilik kazanan Seyfi Arkan’ın projesi olan, 20. yüzyılın çağdaş, yenilikçi, yalın ve bir o kadar da mütevazı tasarımıyla kentsel hafızada yer edinen, birinci derece tescilli kültür varlığı İller Bankası Binası, birçok meslek kuruluşu, Odalar, STK’lar ve akademisyenlerin itirazlarına rağmen yıkıldı.


Cumhuriyet Dönemi’nin modernist yaklaşımını benimseyen bu önemli yapı, hiçbir hukuki gerekçesi olmadan yıkıldı. Aslında sadece bir bina yok olmuyor, o döneme ait izler tek tek yok edilmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz senelerde de üzülerek şahit olduğumuz Baraj Gazinosu, Su Süzgeci Binası, Hava Gazı Fabrikası, Danıştay Binası, Marmara Köşkü ve Etibank binalarının yıkılması; Saraçoğlu Mahallesi’nin boşaltılması gibi olaylar ile aslında hep bu izler yok edilerek, hafızalardan silinmesi amaçlanıyor.


Biz meslek savunucuları olarak, İller Bankası ve diğer yıkılan tarihi, kültürel yapılarımız gibi başka önemli yapıtaşlarımızın bir daha yok olmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Kentsel hafızamızda yer edinen mimari değerlerin silinmeye çalışılmasına daha fazla izin vermemeliyiz.


Türk Serbest Mimarlar Derneği olarak, bir kültür varlığımızın daha yok olmasından dolayı büyük üzüntü duyduğumuzu belirtiyor, yaşanan bu durumu kınıyoruz. Umuyoruz ki bu son olur.


Türk Serbest Mimarlar Derneği

Yönetim Kurulu

Comments


bottom of page