top of page

TSMD 7. Dönem Mimarlık Ödülleri (2004-2006)

Ödülün seçici kurulu Aytek İtez, Ünal Tümer, İlhan Kural, Mürşid Günday ve Sinan Erbuğ'dan oluşuyordu.


Mimarlık Ödülü: Danyal Çiper

Meslek hayatı boyunca kendini adadığı mimarlık mesleğini ülkemizin zor koşullarına karşın ödün vermeden sürdürmesi; hep aynı sevgi ve disiplin içinde hayata geçirerek kendine has özgün eserler vermesi; mimarinin asal niteliklerini daima ön planda tutarak, tüm meslekdaşlara ve özellikle genç kuşaklara örnek olması nedeniyle...


Uygulama Ödülü: Ankara Esenboğa Havalimanı ile Ercan Çoban, Süleyman Bayrak, Suzan Esirgen, Ahmet Yertutan

Modern bir havalimanı yolcu terminali tasarımının kapsaması gereken işlevsel ve estetik öğeleri, insancıl, sıcak ve bize özgü anlayışla yorumlamaları sonucu, yarışma birinciliği ile başlayıp inşaat sürecini tümüyle yaşarken, başlangıçtaki ana fikri sonuna kadar geliştirerek sürdürme başarısını göstermeleri; tüm bürokratik ve yönetsel zorluklara karşın mimarlık mesleğinin gerektirdiği etik tutum ve proje prensiplerinden ödün vermemeleri; ortaya çıkarılan mekansal kaliteler, kullanış açısından getirilen özellikler, kullanılan malzeme, renkler, detaylar ve tümüyle tasarımın başarısı ve Başkent’e yapmış oldukları katkı nedeniyle...


Restorasyon Ödülü: Ankara Rahmi Koç Müzesi ile Cengiz Kabaoğlu

Günümüze kadar bir türlü istenilen düzeyde düzenleme ve restorasyonu yapılamayan Ankara Kalesi ve çevresinde, kullanılmayan ve harap durumdaki eski bir han yapısının ele alınarak ona kültürel ve sosyal anlamda hizmet verecek düzeyde yeni bir yaşam kazandırılması; gerçekleştirilen nitelikli restorasyon projesi ve uygulaması ile çevrede yeni restorasyon ve düzenleme çabalarına, içinde bulunduğu fiziki ve sosyal çevrenin gelişmesine önayak olabilecek, yeni hevesler uyandırabilecek bir örnek oluşturması nedeniyle...


Basın - Yayın Ödülü: NTV

Özellikle 2005 İstanbul UIA Kongresi sırasında mimarlık mesleği ile ilgili yaptığı yayınlar; bu yayınlar aracılığı ile mesleğimizin daha geniş halk kitlelerine tanıtılması ve sevdirilmesi yanında tüm yayınlarında tutturduğu kalite ve düzeyden ödün vermeden yayınlarını sürdürmesi nedeniyle...


Yapı Yöneticisi Ödülü: İstanbul Modern Sanatlar Müzesi ile Oya Eczacıbaşı - Bülent Eczacıbaşı

İstanbul gibi bir dünya kentinde var olan büyük bir kültürel boşluğu doldurarak, eski antrepoların “Modern Sanatlar Müzesi”ne dönüştürülmesini sağlayarak sanata olan ilginin artmasına önayak olmaları; restorasyonu yapılan antrepoların içeriğine uygun modern mimari dil ile ve yetkin mimarlar eliyle tasarlanmasındaki kararlı tutumları; yanısıra, özel sektörün ülke kültürüne nasıl destek olabileceğini göstermeleri ve yapı malzemesi üreten firmalarında tasarıma verdikleri özel önem nedeniyle...


Yapı Malzemesi Üreticisi Ödülü: Işıklar Holding

Tarihi neredeyse insanlık tarihiyle yaşdaş olan pişmiş toprak, ahşap ve taşla birlikte yapı üretiminde kullanılan en eski, asal ve çevre dostu malzemelerdendir. Pişmiş toprak, günümüz mimarlık ürünlerinde geliştirilmiş tipleri ile çağdaş ülkelerde bolca kullanılmaktadır. Buna karşın ülkemizde pişmiş toprak ürünü olan tuğla, yüzde doksanın üstünde bir oranda sıva altı olarak kullanılacak kalitenin üzerine çıkamamıştır. Işıklar Holding’in yıllardır bıkmadan, usanmadan tuğlayı cephe malzemesi olarak kullanılacak düzeyde üretmesi, geliştirmesi, çeşitlendirmesi ve detaylarda sağlıklı çözümlere ulaşılmasını sağlayacak üretimler yapması nedeniyle...


Yardımcı Sanat ve Meslek Dalları Ödülü: İnş. Müh. Akhan Gedik

Meslek yaşamı boyunca, mimarlara “çözülmez” ifadesini hiç kullanmadan, her mimari tasarımın statik çözümünü bulma yönünde düşünce ve çaba harcayarak, çözümler veya olumlu alternatifl er üretip, tasarımların yaşama kavuşmasına destek olması nedeniyle...


Yapı Üreticisi Ödülü: Ödül Verilmemiştir

Son yıllarda giderek hızlanan yapı üretim sektörünün göstermiş olduğu gelişme ve büyümeye rağmen nitelik olarak temel konularda hala dünya standartlarının altında olduğumuz görülmektedir. Bu olgunun baş nedeni, sektörün, eseri yaratan mimarı uygulama sürecinde devre dışı bırakma arzu ve alışkanlığı olarak öne çıkmaktadır. Ender de olsa bunun aksi örnekler, ulaşılan olumlu sonuçları sergilemektedir.


Eğitim Ödülü: Hüseyin Yurtsever

Mimarlık eğitiminin çeşitli kademelerinde eğitim ve yönetim görevlerinde gösterdiği başarılı çalışmalar nedeniyle...

Comments


bottom of page