top of page

TSMD 5. Dönem Mimarlık Ödülleri (2000-2002)

Ödülün seçici kurulu, Şükrü Ünal, Orhan Genç, Bülent Kural, Merih Karaaslan, Cafer Bozkurt'tan oluşuyordu.


Mimarlık Ödülü: Erkut Şahinbaş

Meslek yaşamı içinde hayata geçirdiği yapılarında farklı düşünceleri barındırması; inatla ve kararlılıkla zamana direnmesi; mimarlık yaşamında kendine özel yorumu ile mimarlık ortamına verdiği duyarlı mesajları, üretkenliği ve uygulamaları ile mimarlık disiplininin gelişmesine kalkıları nedeniyle...


Uygulama Ödülü: Levent Milli Reasürans Otoparkı ile Levent Aksüt ve Yaşar Marulyalı

Teknolojinin ve malzemenin kullanılmasını başarı ile mimarlık ortamına taşımaları ve bunu İstanbul Levent’teki Milli Reasürans TAŞ Çok Katlı Otomatik Otoparkı yapısında olağanüstü duyarlılıkla hayata geçirmeleri nedeniyle...


Yapı Üreticisi Ödülü: Metal Yapı

Yapı üretiminde gösterdiği üstün performansı; malzemeyi ve teknolojiyi kullanarak üstün standartlı yapıları hayata hazırlamaları nedeniyle... Yönetici Ödülü: Bu dalda ödül verilmesi uygun görülmedi.


Basın- Yayın Ödülü: XXI. Mimarlık Kültürü Merkezi

Mimarlık kültürünü yazılı ve görsel basında başarı ile tanıtması; kalite ve seviyeden ödün vermeden çalışmalarına devam etmesi; mesleğimizin gelişmesine ve halk arasında tanıtılmasına öncü olması nedeniyle...


Yapı Malzemesi Ödülü: Eczacıbaşı

Ürettiği kaliteli banyo, mutfak, tesisat ve seramik ürünleri ile mimarlığa katkıları nedeniyle...


Yardımcı Sanat Dalı Ödülü: Levent Aksüt-Yaşar Marulyalı, Mustafa Aslaner

Mimarlık yapıtlarının yanı sıra sanatçı kimlikleri ile uzun meslek yaşamları boyunca ürettikleri anıt ve plastik çalışmaları ile kültür ortamımıza katkıları nedeniyle...


Restorasyon Ödülü: Cafer Bozkurt

Restorasyon çalışmalarıyla mimarlık ortamına katkıları nedeniyle...


Eğitim Ödülü: Utarit İzgi, Gönül Tankut, Esen Onat, Orhan Dinç, Yurdanur Sepkin, Öner Olcay, Ercan Çoban

Mimarlığı sevdiren; merak ve heyecan aşılayarak, klişeleşmiş bir öğretim yerine kendi yorumlarını yapabilen mimarların yetişmesine özen gösteren; yılmadan, usanmadan mimarlık eğitimine katkılarını sürdüren ve bunu bir yaşam biçimi haline getirerek mimarlık ortamı ve eğitimine yaptıkları katkıları nedeniyle...


Öğrenci Ödülü: Başarı Ödülü: İsmail Erten (ODTÜ), Orhan Demirçelik (Yozgat EÜ), Fulay Uysal (GÜ), Binnur Tulga (Anadolu Ü),


Jüri Özel Ödülü: Zeynep Yılmaz (KTÜ), Mehmet Köroğlu (SÜ), Onur Karahan (TÜ)

Comments


bottom of page