top of page

TSMD 4. Dönem Mimarlık Ödülleri (1998-2000)

Ödülün seçici kurul üyeleri İlhan Kural, Oral Vural, Nesrin Yatman, Zafer Gülçur, Aydan Balamir'den oluşuyordu.


Mimarlık Ödülü: Ersen Gürsel

Modern mimari ile yöresel mimarinin güncel sentezini, özellikle taş ve ahşap gibi geleneksel malzemelerin özgün kullanımında gösterdiği olağanüstü duyarlık ile pekiştirmesi; yıllar boyu yapılarına sahip çıkıp, gerek mal sahipleri ve gerekse yapıları ile ilişkilerini sürdürmede gösterdiği titizlik; özellikle turizm ve konut yapıları alanındaki öncü sayılabilecek başarılı çalışmaları; kendini ön plana çıkartmaktan hoşlanmayan, mütevazi ancak kaliteden ödün vermeyen kişiliği ve eğitimci niteliği nedeniyle...


Uygulama Ödülü: MSB Muhafız Alayı Kompeksi ile Umut İnan

Büyük ve kapsamlı bir programa sahip yapı kompleksini ele alışındaki sadelik ve ustalık; yapıların her birinin ayrı ayrı titizlikle ve çok detaylı olarak tasarlanıp modern mimari dili ile başarılı bir şekilde anlatımı; yapıların ve dış mekanların ölçülendirilmesinde ulaşılan intim ölçek; malzeme kullanımındaki beceri ve kontrolluğunu yapmadığı bir projenin aslına uygun olarak inşa edilmesini sağlayabilmiş olması nedeniyle...


Yapı Üreticisi Ödülü: Koray AŞ

Kırk yılı aşkın bir süredir yapı üretiminde gösterdiği üstün performans; sürdüregeldiği üstün standartlar; Türkiye’de büyük inşaatları yapma geleneğini başlatan kuruluşlardan biri oluşu ve ürettiği yapıların niteliğinden ödün vermemesi nedeniyle...


Yönetici Ödülü: Eski ODTÜ Rektörü Kemal Kurdaş

Türkiye’de ilk kez planlı bir üniversite kampusunun inşaatının başından sonuna kadar, proje mimarının kontrolu altında gerçekleştirilmesinde gösterdiği titizlik; mimara ve mimarlık mesleğine verdiği değer; başlattığı restorasyon ve kazı çalışmaları ile kültürel mirasımıza katkısı; ODTÜ arazisinin ağaçlandırılması suretiyle diğer pek çok kuruluşa öncülük yapması nedeniyle...


Basın-Yayın Ödülü: Yapı Endüstri Merkezi (YEM)

Kültür yatırımlarına gereken önemin verilmediği, dergi ve kitap satışlarının çok düşük seviyelerde kaldığı bir ortamda, sadece mimarlık, tasarım ve yapı malzemeleri alanında uzun yıllar boyunca kalite ve seviyeden ödün vermeksizin süreli yayın ve kitap yayınlayarak, konferanslar düzenleyerek, sergiler ve fuarlar açarak mesleğimizin gelişmesine ve halk arasında tanıtılmasına öncü olması ve katkıda bulunması nedeniyle...


Basın-Yayın Ödülü: Önder Şenyapılı

Basın ve yayın kuruluşlarında, mimarlar ve diğer sanatçılarla gerçekleştirdiği programlarda, özellikle de yaptığı söyleşilerde, mimarlık mesleği ve mimarların kamuya tanıtılması, mimarın ve sanatçının nasıl çalıştığının belgelenmesi ve mesleki sorunların ortaya konmasında süregelen çabaları ve eleştirmen-eğitici kimliği nedeniyle...


Yardımcı Sanat Dalı Ödülü: Heykeltraş Hakkı Atamulu

Türkiye’de çağdaş heykel sanatının ilk örneklerini veren birkaç yontucudan biri olarak Anadolu’nun çeşitli kentlerindeki anıtlarıyla kent imgesine yaptığı katkılar; Anıtkabir rölyefl erinin bir kısmından, İstanbul Üniversitesi ve ODTÜ kampüsündeki yontulara uzanan sayısız eserlerine karşılık, sanatçı kimliğini medyatik ortamlardan uzak tutmayı tercih ederek, yaşamının 40 yılı aşkın süresini Derinkuyu’daki atölyesinde Cumhuriyet kuşağı aydınlarına özgü bir idealizmle sürdürüşü; Derinkuyu’da oluşturduğu Kültür Parkı’nın peyzajı, anıt ve yontuları yanı sıra kurup yaşattığı kültür ve dinlence odakları ile doğduğu yerin insanına örnek oluşu; tüm tarihi eser koleksiyonu ile yontularını Erciyes Ünivesitesi’ne bağışlayarak, sürdüregeldiği çağdaş değerleri üniversite gençliğine taşıma kararlılığı nedeniyle...


Restorasyon Ödülü: İstanbul Rahmi Koç Sanayi ve Teknoloji Müzesi ile Garanti Koza İnşaat

Comments


bottom of page