top of page

TSMD 10. Dönem Mimarlık Ödülleri (2010-2012)

TSMD 10. Mimarlık Ödülleri Töreni ve 25. yıl Galası 15 Aralık Cumartesi günü Sheraton Ankara Otel'de düzenlendi.


TSMD Büyük Ödülü

Sevinç Hadi ve Şandor Hadi Bir ömür boyu mimarlığa adanmış yaşamları içinde, gerçekleştirdikleri nitelikli projeler, mimarlığa ve kent kültürüne yönelik çok boyutlu katkıları, çok sayıda mimarın yetişmesine yönelik olarak verdikleri emek, taviz vermeden sürdürmeye çalıştıkları modernist ve çağdaş mimarlık arayışları ve bir model olarak öne çıkan mesleki beraberlikleri ile Sevinç Hadi ve Şandor Hadi oybirliği ile TSMD ''Büyük Ödülü''ne değer bulunmuşlardır.


TSMD Mimarlığa Katkı Ödülü

Prof.Dr. Enis Kortan Türkiye Mimarlık ortamına uzun yıllar eğitimci, mimar, eleştirmen ve araştırmacı olarak hizmet veren Prof. Dr. Enis Kortan Türkiye ortamında modern mimarlığın anlaşılmasına, sevilmesine ve yerleşmesine yönelik katkıları, gündelik ve moda olan eğilimlere taviz vermeksizin sürdürdüğü rasyonel ve tutarlı tavır, mimarın mimarlık mesleğinin saygınlığını korumaya, mimarlığın özgün bir yaratıcılık alanı ve bir sanat olarak algılanmasına yönelik çabaları ve bu doğrultuda yaptığı çok sayıda araştırma ve yayınla TSMD "Mimarlığa Katkı" ödülüne, oybirliği ile, değer bulunmuştur.


Ali Sinan Konyalı Ali Konyalı kültür ve sanat kitaplarının yanı sıra Didim-Milet-Priene, Doğu Karadeniz'de Kırsal Mimari, Bin Çeşit İstanbul ve Boğaziçi, Museum With No Frontiers, Discover İslamic Art, İstanbul Experience, Kuzey Doğu Anadolu'da Mimari, gibi mimarlık kitaplarında yer alan fotoğraflarının oluşturduğu zengin mimarlık birikimi, aralarında Berlin, Stockholm, Vedenik gibi uluslararası sanat ortamlarının yer aldığı kentlerde gerçekleştridiği sergilerle Mimarlığın ve mimarlık kültürünün yüceltilmesine, tanıtılmasına yönelik katkıları nedeniyle TSMD ''Mimarlığa Katkı'' ödülüne, oybirliği ile, değer bulunmuştur.


Prof.Dr. Ali Cengizkan Türkiye mimarlık ortamında ve uluslararası ortamda eğitimci, araştırmacı, ve eleştirmen olarak tanınmanın yanısıra şair ve sanatçı kimliği ile de öne çıkan Prof. Dr. Ali Cengizkan eğitim ve yayın ortamına verdiği aralıksız katkının içinde özellikle yakın dönem mimarlık mirasının özgün araştırmalar yolu ile tanıtılması, tartışılması ve bir değer olarak algılanmasına yönelik katkıları, mimarlığın kent ölçeğinde etki ve işlevselliğinin farkedilmesine yönelik çabaları, mimarlar odası ve mimarlıkla ilgili diğer sivil toplum örgütleri ile paydaş sanat ve disipliner ortamlara verdiği destek nedeni ile TSMD "Mimarlığa Katkı" ödülüne, oybirliği ile, değer bulunmuştur.


TSMD Basın Yayın Ödülü

MİMDAP 2003 yılından bu yana kesintisiz hizmet veren bağımsız mimarlık portalı MİMDAP, kent ve tasarım gündemini ilgilendiren her konuda, ülkemiz ve dünya medyasını takip etmesi, güncel konuları kapsayan dosyalar oluşturması ve sunması, mimarları, plancıları, malzeme üreticilerini, kısaca, kentsel gelişmenin çeşitli aktörlerini buluşturması ve özellikle mimarlık eğitimi ve öğrencilerine yaptığı aydınlatıcı katkılar nedeniyle TSMD ''Basın-Yayın'' ödülüne, oybirliği ile, değer bulunmuştur.


Bekir Coşkun

Günümüz kültür ve siyaset ortamı içinde giderek önemini yitiren kentleşme ve mimarlık konuları ile bu konuların siyasetle olan ilişkilerini eleştirel bir dil içinde basın ortamına taşıyarak geniş kitlelerin ilgisini çeken, yazılarında çevre bilincinin yanısıra öne çıkardığı doğa saygısı ve tüm canlılara olan duyarlı yaklaşımı ile alternatif bir zemin oluşturan yazar Bekir Coşkun TSMD ''Basın-Yayın'' ödülüne, oybirliği ile, değer bulunmuştur.


TSMD Jüri Özel Ödülü

Ankara Vali Konağı Enver Tokay Özellikle modern mimarlık mirasının hızla aşınmaya uğradığı Başkent ortamında Ankara Vali Konağı, modernist dil kullanılarak geleneksel mimarimizin soyutlanıp yorumlandığı yapı olması ve bir dönem mimarlığını, bu mimarlığın başkentte kabul görme biçimini başarıyla temsil etmesi nedeniyle jüri özel ödülüne, oybirliği ile, değer bulunmuş, jüri bu ödül ile modern mimarlık mirasımızın korunmasının önemine dikkat çekmeyi hedeflemiştir.


TSMD Yapı Ödülü

Mimar Semih Rüstem İş Merkezi – Adana Prof.Dr. Ali Atilla Yücel Adana'nın Atatürk Bulvarı üzerinde kentle kurduğu ilişkiyle monoton ve tipolojik kent dokusuna alternatif oluşturan yapılaşma cadde üzerinde bulunan Cumhuriyet tarihine ait iki villayı ve yarattıkları insani ölçeğine yönelik korumacı yaklaşımı, arka planda kalmasına karşın ve kendi varlığını çağdaş bir mimari dil içinde ve yarışmadan öne çıkarması ile takdire layık görülmüştür. Kentle kurduğu ilişkiyle, iç mekanlarda yaratılan kaliteyle ve yansıttığı çağdaş mimari anlayışıyla, çevresindeki yapı kalitesine yönelik olarak alternatif bir anlayış modeli sunan Semih Rüstem İş Merkezi, oybirliği ile, TSMD ''Yapı Ödülü''ne değer görülmüştür.


İstanbul İl Özel İdare Binası – İstanbul

Nimet Aydın / Gizem Turgut Altıkulaç

Kamu yapılarının alışılmış dışa kapalı dil anlayışına alternatif oluşturarak kullanıcı ve çalışanların ilişkisini şeffaflaştıran, ışığı çalışma mekânlarının yanı sıra ortak mekânlarda da cömertçe içeri alan, katların dolaşım alanlarını bağlayan galerilerle iç mekânda görsel ilişkiyi sağlayan İl Özel İdare Binası, sıradan bir arsa üzerinde konumlanmasına rağmen kitlesel parçalanmalar, dolu boş oranları ile önce kentsel boyutta ve yaklaştıkça insan ölçeğinde ele alınan, tanımlı ve davetkâr kapı imgesinin getirdiği farklılaşmanın ulaştığı tasarım ve yapı değerlerinin yanısıra bir yarışma projesi sürecinin özgün ve başarılı örneği olması ile, oybirliği ile, TSMD "Yapı Ödülü" ne değer bulunmuştur.


TSMD 10. Mimarlık Ödülleri Jürisi

Prof.Dr. Şengül Öymen Gür - Y.Mimar / Mühendis (University of Pennsylvania) (Jüri Başkanı)

Dürrin Süer - Y. mimar (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Kaya Arıkoğlu - Y. Mimar (Cornell University)

Nuran Ünsal - Mimar (ADMMA)

Özcan Uygur - Y.Mimar (ODTÜ)

Prof.Dr. Celal Abdi Güzer - Y. Mimar (ODTÜ)

Yeşim Hatırlı - Mimar (ODTÜ)


Jüri Raporu

TSMD 10. Mimarlık Ödulleri Jüri Raporunu buradan indirebilirsiniz.

Commenti


bottom of page