TSMD
 
 
istanbulsmd
izmir smd
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞE GİRİŞ ve YANGINDAN KORUNMA

 

 

 

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞE GİRİŞ VE YANGINDAN KORUNMA

KONUSU

Yangından korunma konusunda terminolojinin anlatılmasıyla başlayacak olan dersimizde, Türkiye'de 2002 senesinden beri yürürlükte olan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin mimariyi ilgilendiren maddelerinin incelemesi yapılacak, mimari tasarımları en çok etkileyen konulardan biri olan Pasif Yangından Korunma önlemlerininin uygulamaları anlatılacaktır.

DÜZENLEYEN KURUM

Karina Tasarım Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.

EĞİTMEN ADI

Oral Demircioğlu - Tanju Ataylar - Gonca Oral

EĞİTİMİN TÜRÜ

Seminer

EĞİTİMİN SÜRESİ

1 Gün (8 saat)

TARİHİ

5 Ocak 2018, Cuma

SAATİ

09:00 - 17:00

EĞİTİMİN AMACI

Yangından Korunma Önlemleri ve Tasarımı konusunda bilgi vermek, konunun bilinirliğini ve önemini sektör genelinde arttırabilmek.

HEDEF KİTLESİ

Mimarlar

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

A) Yangından Korunma Terminolojisi
B) Yangın Yönetmeliğine göre "Mimari Yangından Korunma Önlemleri" ve binaların buna göre tasarımı
* BYKHY'e göre kullanım sınıfları
* Binaların izin verilen yükseklik ve alan sınırlamaları
* Binalarda kullanılacak malzemelerin yanıcılık sınıflandırmaları (Cephe, Döşeme, Duvar, Tavan vb.)
* BYKHY'e göre bina taşıyıcı elemanlarının yangına dayanıklılığı
* Binalara erişim ve ulaşım yolları
* BYKHY'e göre binalarda yangın kompartmanları
* Yangını Muhafaza Etme (Fire Confinement)
* Yangın Kompartmanları ve Bölgeleri
* Duman Bölgeleri ve Duman Kontrolü
* Dikey açıklıklar ve alınacak önlemler.
* Yangın duvarlarındaki tesisat geçişleri
* Bina kullanım sınıflarına göre alınması gereken özel önlemler.
* Binadaki çeşitli mimari öğelere özel önlemler (Cephe, Asansör Kovası, Şaftlar, Yürüyen merdivenler, Açık merdivenler, otopark - genel kullanım alanları geçiş noktaları vb .)
* Yangına dayanıklı elemanlar ve tasarım yöntemleri: Yangın Duvarı, Yangın Kapısı, Yangın Perdesi
* Örnek üzerinden yangın kompartmantasyonu, bölgelere ayırma çalışmalarının incelenmesi.

EĞİTİM SONUNDA KAZANILACAK YETENEKLER

* Yangından korunma konusunda genel bilgi
* BYKHY gereklilikleri bilir ve uygulayabilir.

EĞİTİMCİNİN SAĞLAYACAĞI MATERYALLER

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik - Çıktısı veya bilgisayarda elektronik kopyası

 
Web Uygulama: AdaNET