TSMD
 
 
istanbulsmd
izmir smd
Türk Tarih Kurumu Binası Artık Tescilli

Mimari açıdan uygun olmayan müdahalelere maruz kalan Türk Tarih Kurumu Binası, Anıtlar Kurulu tarafından tescil edildi.

Turgut Cansever'in 1980 yılında Ağa Han Mimarlık Ödülü almış Türk Tarih Kurumu Binası'na yapılan müdahaleler mimarların ve meslek örgütlerinin tepkisini çekmişti. Geçtiğimiz senenin Haziran ayında yapının mimari değerleri, onarım işlerinde izlenmesi gereken süreç ve yapılmış olan uygulamanın sorunlarını detaylı olarak dile getirebilmek adına TTK Başkanı Prof. Mehmet Metin Hülagü ile bir görüşme yapıldı. Görüşmeye mimarlık örgütlerini temsilen, Aydan Balamir (Mimarlar Derneği 1927-YK Bşk.), Yeşim Hatırlı (Türk Serbest Mimarlar Derneği-YK Bşk.), Elvan Altan Ergut (Mimarlar Odası Ankara Şubesi-YK, DoCoMoMo-YK), Abdullah Alkan (İç Mimarlar Odasi-YK), Semra Ener (Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği-YK Bşk.), Saadet Sayın (TSMD-YK, KORDER), Emine (Cansever) Öğün ve iki meslektaşımız daha katıldı.

Meslek kuruluşlarının Türk Tarih Kurumu yapısına gösterdikleri hassasiyete TTK Başkanı Prof. Mehmet Metin Hülagü'nün olumlu yaklaşımı sonucunda Ocak ayında yapılan ikinci görüşme sonrası binanın Anıtlar Kurulu tarafından tescil edildiği haberini sevinerek sizlerle paylaşıyoruz. Tescil kararı ile birlikte Turgut Cansever'in kızı Emine Cansever Öğün'ün vermiş olduğu bilgiler ışığında, restorasyon çalışmalarının mimarlar ve meslek örgütleri ile beraber yürütülerek yapılması konusunda mutabık kalındı. Bundan sonraki süreçte arşivdeki projelerin taranması ve gerekli olanların dijital ortama aktarılması, rölöve çalışması yapılması, rölöve onayından sonra arşiv belgeleri de göz önünde bulundurularak, iç mekan tadilatlarını da kapsayacak restorasyon projelerinin hazırlattırılarak, onayları sonrası yapının restorasyonun yapılması kararı alındı.

Yaşanan bu olumlu ve mimarlık ortamı açısından umut verici gelişmelerden sonra, Türk Tarih Kurumu'na yönelik devam edecek çalışmaları ilerleyen günlerde sizlerle paylaşıyor olacağız.

 
Web Uygulama: AdaNET